P.H.U. Firma "CELSTAN"
mgr Stanisław Śliwa
81-198 Kosakowo,
ul. Nagietkowa 7,
tel/fax (058) 679 14 95
tel. kom. 601 63 68 59
e-mail: celstan@celstan.pl

Odsłonięcie nowego ołtarza w Kościele Garnizonowym Gdynia Oksywie

napis wykonany przez Celstan

Odsłonięcie w dniu 27.11.2009 nowego Ołtarza w Kościele Garnizonowym w Gdyni Oksywiu,

Nasza firma wykonała napis mosiężny DOMINA MARIS na burcie okrętu nad obrazem Matki Boskiej. website tech information . Signfastdesbesa .