P.H.U. Firma "CELSTAN"
mgr Stanisław Śliwa
81-198 Kosakowo,
ul. Nagietkowa 7,
tel/fax (058) 679 14 95
tel. kom. 601 63 68 59
e-mail: celstan@celstan.pl

Tablica na nowej wieży kontroli lotów

Otwarcie w dniu 11 grudnia 2009 nowej wieży kontroli lotów w Gdyni, widoczna pamiątkowa tablica mosiężna z logo Generalnego Wykonawcy i Inwestora